Consultar l'identificador i/o sol·licitar la rectificació de les dades