Presentar la sol·licitud a qualsevol modalitat del batxillerat

Presentar la sol·licitud a qualsevol modalitat del batxillerat 9388 - 9388-batxillerat Departament d'Educació

La presentació de sol·licituds de preinscripció comença a les 9 hores.

L'ordre de presentació de les sol·licituds no afecta l'assignació de places. Per aquest motiu, i tenint en compte que es pot presentar la sol·licitud al llarg de les 24 hores del dia, us recomanem que no accediu a fer la sol·licitud de preinscripció a primera hora del dia 11 de maig, en què s'obre el termini, per evitar col·lapsar la plataforma.

Termini per presentar i modificar la sol·licitud i adjuntar documentació: de l'11 al 17 de maig de 2021

Termini per presentar documentació: fins el 18 de maig de 2021

Consulteu el calendari complet al web Preinscripció.

La documentació acreditativa que s'ha de presentar cal adjuntar-la digitalitzada a la sol·licitud (escanejada o fotografiada) en el quart i darrer pas de la sol·licitud anomenat “Documentació i confirmació”. La documentació que cal presentar obligatòriament esta destacada en negreta i cal adjuntar-la per poder enviar la sol·licitud.

Documentació identificativa

Si es presenta la sol·licitud electrònica i s'indica el codi identificador de l'alumne o l'alumna, es recuperaran les dades i no caldrà adjuntar cap altra documentació identificativa. Si l'alumne o alumna no té codi identificador perquè no ha estat escolaritzat anteriorment a Catalunya, cal adjuntar el llibre de família i el document d'identitat de l'alumne o alumna i del pare, mare, tutor o tutora, si no s'han pogut validar o si s'han identificat amb el passaport o el document d'identitat d'un país de la Unió Europea. Si l'alumne té 18 anys o els compleix al 2021, només cal presentar el document d'identitat de l'alumne o alumna.Si es presenta la sol·licitud en suport informàtic, cal adjuntar el llibre de família i el document d'identitat de qui presenta la sol·licitud (el pare, la mare, el tutor o la tutora).

També cal presentar el document d'identitat de l'alumne o alumna, si no s'han pogut validar o s'han identificat amb el passaport o el document d'identitat d'un país de la Unió Europea. Si l'alumne o alumna té 18 anys o els compleix al 2021, només cal presentar el seu document d'identitat.

Documentació de criteris

Per justificar els criteris de prioritat, en enviar la sol·licitud (tant l'electrònica com la sol·licitud en suport informàtic) s'executen les consultes telemàtiques a les diferents administracions.

En el resguard de la sol·licitud es detalla si s'ha pogut obtenir la informació del criteri. Cal tenir en compte que la consulta del padró (i si no s'ha pogut consultar algun dels altres criteris, també) es realitza en diferit. Així doncs, es rebrà un segon correu electrònic a l'adreça que s'ha fet constar en la sol·licitud, juntament amb la còpia del resguard. En aquest resguard es detalla la documentació que s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud fins a la fi del termini de presentació de documentació.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.