• Resolució de 28 de juliol de 2021,

    de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2021-2022, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris

  • Extracte de la Resolució de 28 de juliol de 2021,

    de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2021-2022, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (BOE núm. 183, de 2.8.2021)

  • Reial Decret 471/2021, de 29 de juny,

    pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2021-2022 i es modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades (BOE núm. 155, de 30.6.2021)