Presentar la sol·licitud 9418 - 9418-FP-grau-superior Departament d'Educació

La presentació de sol·licituds de preinscripció comença a les 9 hores.

L'ordre de presentació de les sol·licituds no afecta l'assignació de places. Per aquest motiu, i tenint en compte que es pot presentar la sol·licitud al llarg de les 24 hores del dia, us recomanem que no accediu a fer la sol·licitud de preinscripció a primera hora del dia 25 de maig, en què s'obre el termini, per evitar col·lapsar la plataforma.

  • Termini per presentar la sol·licitud: del 25 al 31 de maig de 2021

  • Es pot presentar documentació fins a l'1 de juny de 2021

Consulteu el calendari complet al web Preinscripció.

La documentació acreditativa que s'ha de presentar cal adjuntar-la digitalitzada a la sol·licitud (escanejada o fotografiada) en el quart i darrer pas, anomenat "Documentació i confirmació". La documentació que cal presentar obligatòriament està destacada en negreta a la quarta pestanya de la sol·licitud, i cal adjuntar-la per poder enviar la sol·licitud.

Documentació identificativa:

Si es presenta la sol·licitud electrònica i s'indica el codi identificador de l'alumne o l'alumna del Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC), es recuperaran les dades i no caldrà adjuntar cap altra documentació identificativa. Si l'alumne o alumna no té codi identificador perquè no ha estat escolaritzat anteriorment a Catalunya, cal adjuntar el llibre de família  i el document d'identitat de l'alumne/a i del pare, mare o tutor, si no s'han pogut validar o si s'han identificat amb el passaport o el document d'identitat d'un país de la Unió Europea. Si l'alumne té 18 anys o els fa el 2021, només cal presentar la identificació de l'alumne/a. Si es presenta la sol·licitud en suport informàtic, cal adjuntar el llibre de família i el document d'identitat de qui presenta la sol·licitud (el pare, la mare o el/la tutor/a). També cal presentar el document d'identitat de l'alumne/a, si no s'ha pogut validar o s'ha identificat amb el passaport o el document d'identitat d'un país de la Unió Europea. Si l'alumne té 18 anys o els fa el 2021, només cal presentar el document d'identitat de l'alumne/a.

Documentació de criteris:

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d'accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya. Només cal presentar-la si no s'ha pogut validar electrònicament, ja que, en general, s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Per poder cursar cicles de grau superior de formació professional cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa corresponent.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.