Preinscripció al batxillerat

9388 - 9388-batxillerat Departament d'Educació ensenyament

La preinscripció és el tràmit que cal fer per poder accedir a un centre sufragat amb fons públics. Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates establertes al calendari.

Llegiu-ne més

Termini per presentar i modificar la sol·licitud i adjuntar documentació: de l'11 al 17 de maig de 2021

Termini per presentar documentació: fins el 18 de maig de 2021

Més informació al web Preinscripció.

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l'ESO, les persones que cursen o han cursat un cicle formatiu (encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat), les que volen accedir a la modalitat d'arts i les que provenen d'un institut que ja no imparteix el batxillerat.

Data actualització  19.05.2021