Preinscripció a idiomes de les EOI

Educació i formació 8054 - 8054-idiomes Departament d'Educació ensenyament

Preinscripció als ensenyaments d'idiomes impartits a les escoles oficials d'idiomes (EOI).

Llegiu-ne més

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que volen cursar ensenyaments d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, llevat que es tracti de continuar a la mateixa escola en els ensenyaments del mateix idioma que es cursa actualment.

Per accedir als ensenyaments d'idiomes a les escoles oficials és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l'any que es comencen els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'educació secundària obligatòria.

Què necessiteu fer?

Data actualització  31.08.2021