Presentar la reclamació per responsabilitat patrimonial en l'àmbit educatiu