Reconeixement dels nivells B2 i C1 de català per escolaritat reglada no universitària

22046 - 22046-reconeixement-b2-c1-catala Departament d'Educació ensenyament

Reconeixement de l'equivalència dels nivells educatius no universitaris amb els certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística.

 

Es pot sol·licitar el nivell C1 o el nivell B2 de llengua catalana si s'acompleixen uns determinats requisits.

Llegiu-ne més

A les persones nascudes a partir de l'any 1972 que volen obtenir aquest reconeixement i l'itinerari educatiu de les quals s'hagi portat a terme íntegrament a Catalunya o, parcialment, a d'altres territoris on el català hi fos llengua curricular i avaluable, de manera que s'hagi acabat obtenint la titulació al sistema educatiu de Catalunya.

Així doncs, la primera promoció escolar que té dret a demanar aquest reconeixement és la que va començar el primer any de l'educació general bàsica (EGB) el curs 1978-1979, a partir del qual l'ensenyament del català va ser oficial al sistema educatiu de Catalunya, tal com s'estableix al Reial decret 2092/1978, de 23 de juny.

Què necessiteu fer?

Data actualització  08.06.2020