Preinscripció a educació infantil (3-6 anys), primària i secundària obligatòria

20483 - 20483-obligatoris Departament d'Educació ensenyament

La preinscripció és el tràmit que cal fer per poder accedir a un centre sufragat amb fons públics. Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates establertes al calendari. 

Llegiu-ne més
Per adjuntar documentació, heu de clicar l'enllaç Modificació de la sol·licitud electrònica o Modificació de la sol·licitud en suport informàtic, segons la modalitat que heu presentat.
 
El dia 6 d'abril es podran tornar a presentar sol·licituds a partir del les 9 hores. En aquest cas, l'aplicació farà constar que s'han presentat fora de termini. Cal tenir en compte que les sol·licituds que es presenten dins de termini tenen prioritat en l'assignació de places respecte de les sol·licituds que es presenten fora de termini.
 • Termini de presentació de sol·licituds (educació infantil 0-3 anys i primària): del 15 al 24 de març de 2021
 • Termini de presentació de sol·licituds (ESO): del 17 al 24 de març de 2021

Més informació al web Preinscripció.

A les famílies dels nens que volen sol·licitar l'admissió en un centre sufragat amb fons públics per cursar-hi el segon cicle d'educació infantil (3 a 6 anys), l'educació primària o l'educació secundària obligatòria.

 • Resolució EDU/596/2021, de 2 de març,

  per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022 (DOGC, núm. 8357, de 5.3.2021)

 • Decret 11/2021, de 16 de febrer,

  de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya (DOGC, núm. 8344, de 18.2.2021)

 • Decret 75/2007, de 27 de març,

  pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC, núm. 4852, de 29.3.2007)

Data actualització  17.05.2021