La prova s'estructura en els tres àmbits següents:

Durada màxima: 4 hores

No es permet l'ús de diccionaris.

Matèries:

 • llengua catalana i literatura,
 • llengua castellana i literatura i
 • llengua estrangera (anglès o francès)

 

Durada màxima: 3 hores

Es permet l'ús de calculadora bàsica no programable i no implementada en aparells de comunicació o reproducció.

Matèries:

 • ciències de la naturalesa,
 • matemàtiques,
 • tecnologies i
 • aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient

 

Durada màxima: 2 hores

Matèries:

 • ciències socials,
 • geografia i història,
 • educació per a la ciutadania,
 • aspectes d'educació visual i plàstica i
 • música

 

Data d'actualització:  10.12.2019