Termini: del 28 de febrer (a partir de les 9 h) al 4 de març de 2022

Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 7 de març de 2022 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2022

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març de 2022

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins al 28 de març de 2022

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2022

Les proves per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h), excepte la prova d'espanyol per a estrangers que es fa a les 10 h (cal ser-hi a les 9.30 h).

Certificat de nivell intermedi B1

 • Alemany: 31 de maig de 2022
 • Anglès: 26 de maig de 2022
 • Àrab: 7 de juny de 2022
 • Coreà: 30 de maig de 2022
 • Espanyol per a estrangers: 7 de juny de 2022
 • Èuscar: 7 de juny de 2022
 • Francès: 27 de maig de 2022
 • Grec: 8 de juny de 2022
 • Italià: 30 de maig de 2022
 • Japonès: 7 de juny de 2022
 • Neerlandès: 1 de juny de 2022
 • Portuguès: 31 de maig de 2022
 • Rus: 3 de juny de 2022
 • Xinès: 8 de juny de 2022

Certificat de nivell intermedi B2

 • Alemany: 13 de juny de 2022
 • Anglès: 2 de juny de 2022
 • Àrab: 1 de juny de 2022
 • Espanyol per a estrangers: 10 de juny de 2022
 • Èuscar: 14 de juny de 2022
 • Francès: 1 de juny de 2022
 • Grec: 15 de juny de 2022
 • Italià: 14 de juny de 2022
 • Japonès: 13 de juny de 2022
 • Neerlandès: 7 de juny de 2022
 • Portuguès: 9 de juny de 2022
 • Rus: 14 de juny de 2022
 • Xinès: 14 de juny de 2022

Certificat de nivell avançat C1

 • Anglès: 23 de maig de 2022
 • Alemany: 25 de maig de 2022
 • Francès: 24 de maig de 2022
 • Italià: 25 de maig de 2022

Certificat de nivell intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 de català (només alumnes oficials)

 • Certificat de nivell intermedi B1 català: 13 de juny de 2022
 • Certificat de nivell intermedi B2 català: 8 de juny de 2022
 • Certificat de nivell avançat C1 català: 3 de juny de 2022
 • Certificat de nivell avançat C2 català: 30 de maig de 2022
 • Certificat de nivell avançat C2 anglès: 30 de maig de 2022

 El dia d'aquesta prova s'indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita.

Qualificacions provisionals: 23 de juny de 2022

Termini per presentar reclamacions: fins a les 12 h del 29 de juny de 2022

Qualificacions definitives: 30 de juny de 2022

Data d'actualització:  30.07.2021