Ensenyaments esportius d'Era Val d'Aran (prova general)

El Departament d'Educació convoca les proves de caràcter general d'accés als ensenyaments esportius d'Era Val d'Aran per a les persones que volen accedir a aquests ensenyaments (grau mitjà o grau superior) i no tenen la titulació necessària. Organitza les proves el Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran.

 

Prova d'accés al grau mitjà

Per inscriure's a les proves cal tenir 17 anys o més (o complir-los l'any 2021).

No poden inscriure's a les proves les persones que tenen la titulació acadèmica o els ensenyaments que permeten l'accés directe als cicles formatius de grau mitjà (ESO o equivalent).

Prova d'accés al grau superior

Per inscriure's a les proves d'accés cal trobar-se en una de les situacions següents:

 • Tenir complerts 19 anys (o complir-los durant l'any 2021) i disposar del títol de tècnic esportiu en la modalitat o especialitat esportiva corresponent.
 • Tenir 19 anys o bé complir-los durant l'any 2021 i disposar del certificat oficial de superació de la formació esportiva de nivell 2 de període transitori en la modalitat o especialitat corresponent.

 

Termini d'inscripció: del 6 al 30 d'abril de 2021.

 • Resolució EDU/455/2021, de 18 de febrer,

  per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2021, d'Era Val d'Aran (DOGC, núm. 8351, de 26.2.2021)

 • Resolució EDU/208/2021, d’1 de febrer,

  per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2021 (DOGC, núm. 8336, de 8.2.2021)

 • Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre,

  per la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778, 20.12.2010)

Data d'actualització:  26.02.2021