Totes les dates proposades són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia

Inscripció: del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021

Pagament de la taxa: fins al 26 de març de 2021 (abans de les 22 h) 

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 14 d'abril de 2021

Presentació de la documentació al centre: del 15 al 28 d'abril de 2021 (en horari d'atenció al públic) 

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 5 de maig de 2021

 

Prova 

Part comuna: 12 de maig de 2021

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16 h Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana
18 h Descans
18.30 Segon bloc: Llengua Estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques

Part específica: 13 de maig de 2021

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16 h Matèries específiques triades

Qualificacions provisionals: a partir del 25 de maig de 2021

Termini per presentar reclamacions al centre: del 26 al 28 de maig de 2021

Qualificacions definitives: 2 de juny de 2021

Emissió de certificats: a partir del 3 de juny de 2021

Convocatòria d'incidències

S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment al centre triat per fer la prova. 

Inscripció: no més tard de les 12 h del 14 de maig de 2021

Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 17 de maig de 2021

Prova: 19 de maig de 2021

part comuna, a les 9.30 h
part específica, a les 16 h

Data d'actualització:  08.02.2021