La prova comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i a escollir entre matemàtiques i història.

Cal tenir present que la superació d'aquesta prova també pot donar accés a cicles de formació professional únicament en el cas d'haver-se examinat de matemàtiques.

Consulteu els temaris de les proves.

Totes els aspirants han de portar bolígraf blau o negre. A més per algunes matèries caldrà portar el material específic detallat a continuació. Cada persona aspirant ha de portar el seu material, ja que no es permet demanar-lo a d'altres aspirants.

 

Matèria Material específic
Llengua catalana Cap material específic
Llengua castellana Cap material específic
Anglès Cap material específic
Francès Cap material específic
Alemany Cap material específic
Matemàtiques Calculadora científica
Regle graduat
Semicercle graduat (transportador)
Llapis
Goma d'esborrar
Compàs
Història Cap material específic
Data d'actualització:  11.02.2019