La prova té tres parts:

Part comunicativa i social

  • competència en llengua catalana,
  • competència en llengua castellana, 
  • competència en llengua estrangera (anglès o francès) i
  • competència social i ciutadana

Part científica i tecnològica

  • competència d'interacció amb el món físic i 
  • competència en tecnologia

Part matemàtica

  • competència matemàtica

Consulteu els temaris de les proves.

Totes els aspirants han de portar bolígraf blau o negre. A més per algunes matèries caldrà portar el material específic detallat a continuació. Cada persona aspirant ha de portar el seu material, ja que no es permet demanar-lo a d'altres aspirants.

 

Matèria Material específic
Competència en llengua catalana Cap material específic
Competència en llengua castellana Cap material específic
Competència en llengua estrangera anglesa Cap material específic
Competència en llengua estrangera francesa Cap material específic
Competència social i ciutadana Calculadora
Competència matemàtica Llapis
Goma d'esborrar
Regle
Escaire
Transportador d'angles
Tres llapis de colors diferents i
Calculadora
Competència d'interacció amb el món físic Calculadora
Competència en tecnologies Calculadora
Data d'actualització:  11.02.2019