• Casc homologat per a la pràctica de l'equitació
 • Pantalons de muntar a cavall
 • Botes o botins amb polaines
 • Cavall per realitzar els exercicis pràctics de la prova (pot ser propi, cedit o de lloguer)

Recomanat:

 • Guants

Queda exempt de la prova qui acrediti el següent:

 
Circumstància Documentació
Ser esportista d'alt nivell Referència de la publicació com a esportista d'alt nivell en el BOE
Ser esportista d'alt nivell a Catalunya Referència de la publicació com a esportista d'alt nivell en el DOGC
Ser esportista d'alt rendiment:  
a) Havent estat seleccionat per la Reial Federació Epanyola d'Hípica per representar Espanya en competicions oficials internacionals en categoria absoluta (campionats d'Europa o del món en les disciplines hípiques de salt d'obstacles, doma i concurs complet) o categoria de jove genet en la modalitat corresponent, almenys una vegada en els darrers dos anys. Certificat del Consell Superior d'Esports
b) Havent estat seleccionat per la Reial Federació Espanyola d'Hípica per representar Espanya en competicions oficials internacionals en categoria inferior a l'absoluta, almenys una vegada en els darrers dos anys. Certificat del Consell Superior d'Esports
c) O equivalent per la comunitat autònoma d'acord amb la seva normativa. Les mesures derivades d'aquesta condició, en un termini màxim de 3 anys des de l'ultima publicació. Certificat de la Secretaria General de l'Esport o de l'organisme equivalent de la comunitat autònoma
d) Seguint programes tutelats per les federacions esportives espanyoles en els centres d'alt rendiment reconeguts pel Consell Superior d'Esports. Certificat del Consell Superior d'Esports o de la Secretaria General de l'Esport o de l'organisme equivalent de la comunitat autònoma
e) Seguint programes de tecnificació tutelats per les federacions esportives espanyoles, inclosos en el pla nacional de tecnificació esportiva del Consell Superior d'Esports. Certificat del Consell Superior d'Esports
f) Seguint programes de tecnificació tutelats per les federacions esportives espanyoles. Certificat del Consell Superior d'Esports
g) Seguint programes tutelats per les comunitats autònomes o federacions esportives autonòmiques en centres de tecnificació reconeguts pel Consell Superior d'Esports. Certificat del Consell Superior d'Esports o de la Secretaria General de l'Esport o de l'organisme equivalent de la comunitat autònoma
Específica de l'especialitat:  
Estar en possessió del certificat de galop de nivell 7 en les modalitats hípiques de salt d'obstacles i doma i el nivell 5 de la modalitat hípica de concurs complet del Reglament de titulacions de genets i amazones de la Reial Federació Espanyola d'Hípica. Certificat de la Reial Federació Espanyola d'Hípica

Documentació necessària per tramitar la sol·licitud d'exempció

Adreçar-la a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, Via Augusta, 202-226, planta 1 D, 08021 Barcelona.

Informació relacionada

 • Reial decret 933/2010, de 23 de juliol,

  pel qual s'estableixen els títols de tècnic esportiu en les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet i tècnic esportiu en les disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre, i se'n fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 211, de 31.8.2010).

 • Reial decret 971/2007, de 13 de juliol,

  sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment (BOE, núm. 177, de 25.7.2007)

 • Decret 337/2002, de 3 de desembre,

  sobre l'alt rendiment esportiu (DOGC núm. 3787 de 23.12.2002)

 • Decret 169/2002, d'11 de juny,

  pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic d'esport i tècnic superior d'esport (DOGC, núm. 3660, de 19.6.2002)

Data d'actualització:  16.09.2021