• Resolució

  de nomenament de les comissions avaluadores de les proves específiques d’accés als ensenyaments professionals de música per al curs 2021-2022. (Proves de setembre)

 • Resolució de nomenament de les comissions avaluadores

  de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de dansa per al curs 2021-2022 al centre EESA/CPD de l'Institut del Teatre de Barcelona (proves de setembre)

 • Resolució

  de modificació de la Resolució de data 24 d’abril de 2021 de nomenament de les comissions avaluadores de les proves específiques d’accés als ensenyaments professionals de música per al curs 2021-2022.

 • Resolució

  de nomenament de les comissions avaluadores de les proves específiques d’accés als ensenyaments professionals de música per al curs 2021-2022.

 • Resolució

  de nomenament de les comissions avaluadores de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de dansa per al curs 2021-2022 al centre EESA/CPD de l'Institut del Teatre de Barcelona

 • Resolució

  de nomenament de les comissions avaluadores de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i dansa de L'IEA Oriol Martorell de Barcelona, per al curs 2021-2022

 • Resolució

  de nomenament de les comissions avaluadores de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música de L'Escolania de Montserrat per al curs 2021-2022

 • Resolució EDU/330/2021, de 9 de febrer,

  de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2021-2022 (DOGC núm. 8344, de 18.2.2021)

 • Ordre EDU/31/2009, de 4 de febrer,

  per la qual s'estableix l'organització de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música (DOGC núm. 5317, de 12.02.2009)

 • Ordre EDU/484/2008, de 12 de novembre,

  per la qual s'organitzen les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de dansa (DOGC núm. 5262, de 20.11.2008)

 • Decret 25/2008, de 29 de gener,

  pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés (DOGC núm. 5060, de 31.01.2008)

 • Decret 24/2008, de 29 de gener,

  pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de dansa de grau professional i se'n regula la prova d'accés (DOGC núm. 5060, de 31.01.2008)

Data d'actualització:  20.07.2021