Ajuts i subvencions

A fi de garantir la seguretat jurídica del ciutadà, s'informa que els imports de les subvencions que s'atorguen estan sotmesos a les obligacions fiscals per part dels beneficiaris, en especial a l'efecte de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).