Educació presenta el pla d'actuació per als centres educatius que inclou els criteris organitzatius i sanitaris per al curs 2020-2021

Torna
Divendres, 03 de juliol de 2020
HC Roda de premsa

HC Roda de premsa

  • El conseller Bargalló ha assegurat que, “després de l’entorn familiar, l’escola és l’entorn de seguretat més important per l’alumne”

 

  • En l’espai de menjador podran coincidir diversos grups estables, mantenint la separació entre les taules de grups diferents i, en cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup, caldrà deixar una cadira buida

 

  • La sortida al pati serà esglaonada i caldrà establir els torns d'esbarjo, tenint en compte que hi podrà haver més d’un grup estable. En aquest cas, hauran de mantenir la distància d’1,5 metres i, si no és possible, caldrà l’ús de mascaretes

 

  • Les entrades i sortides es faran de manera esglaonada i, a cada un dels accessos, per un o diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun. Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable

 

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, acompanyat del director general de Centres Públics i president del Consorci d’Educació de Barcelona, Josep Gonzàlez-Cambray, ha presentat aquest migdia en roda de premsa el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, que ha elaborat el Departament d’Educació amb el Departament de Salut, i que avui ha aprovat el Procicat. Josep Bargalló ha assegurat que, “després de l’entorn familiar, l’escola és l’entorn de seguretat més important per l’alumne, és la seva segona casa, nosaltres som la seva segona família; a casa l’alumne té la màxima seguretat, a l’escola l’alumne té la màxima seguretat”.

 

Aquest Pla d’actuació pretén doncs establir les bases per tal que el curs vinent es pugui reprendre amb les màximes garanties, “buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat”, tal com ha exposat el conseller Bargalló. Tal com ja es va avançar en roda de premsa el dilluns passat, es basa principalment en l’organització entorn a grups de convivència estables, en les mesures de prevenció personal i en el control dels símptomes.

 

Espai del menjador escolar

 

El titular d’Educació ha explicat que “els centres que tenien menjador escolar a primària en funcionament, en tindran també aquest setembre; i també els instituts que tenien cantines”. Pel que fa als criteris tècnics, ha detallat que el Departament proposa, si l’organització del centre ho permet, que l’àpat es faci a l’espai habitual del menjador escolar. Si no és possible, l’alumnat podrà menjar a les aules o als espais que s’hagin habilitat a tal efecte, que hauran de ser utilitzats preferiblement per infants pertanyents a un mateix grup estable.

 

El conseller ha manifestat que en el menjador hi poden coincidir diversos grups estables i els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o més taules. En cas que hi hagi grups diferents, s’haurà de mantenir la separació entre les taules i, en cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup, caldrà deixar una cadira buida entre ells. En menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització de més torns. Bargalló ha recordat que “els alumnes hauran de rentar-se les mans abans i després. També s'haurà de ventilar i netejar l'espai”.

 

Bargalló ha destacat que “les activitats posteriors als àpats s'hauran de realitzar preferentment a l'aire lliure”, amb ocupació diferenciada d’espais per cada grup estable. Quan això no sigui possible caldrà fer ús de la mascareta. També es podran utilitzar espais interiors, si és possible per infants pertanyents a un mateix grup estable. Quan no sigui possible la utilització d’un espai per infants d’un mateix grup, caldrà garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups.

 

Sortida al pati i entrades i sortides del centre

 

El conseller d’Educació ha concretat que “la sortida al pati ha de ser esglaonada. En moltes escoles ja és així. Ara en tots els centres serà així. Dependrà de les dimensions del pati, de la realitat física del pati i de si l'hauran d'utilitzar diferents grups estables”. Així doncs, el centre educatiu, en la seva organització horària, haurà d’establir els torns d'esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de sectoritzar-lo, tenint en compte que hi pot haver a la vegada més d’un grup estable. Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, hauran de mantenir entre ells la distància sanitària i, quan aquesta no es pugui mantenir, caldrà l’ús de mascaretes.

 

Les entrades i sortides del centre també es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables. El centre identificarà tots els accessos possibles, i establirà els punts d’entrada i sortida i marcarà quins grups accediran per cada punt. A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun. Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable.

 

Els adults que acompanyin els infants o joves hauran de ser els mínims possibles per cadascun d’ells i hauran de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu. “Les famílies no tindran accés a l'escola excepte quan ho requereixi el centre i, en el cas de P3 al setembre per adaptació, amb les mesures higièniques necessàries”, ha remarcat el conseller.

 

 

 

3 de juliol de 2020