Nota de premsa

La borsa de treball d'interins estarà oberta tot l'any a partir de dilluns

Torna
Dijous, 28 de març de 2019
  • El conseller d’Educació ha destacat que “millorarà la cobertura de les substitucions i serà beneficiós per al professorat, atès que es podran incorporar de manera immediata
 
  • Com a novetats destaquen que el procediment es gestionarà amb una nova aplicació informàtica, que les especialitats s’actualitzaran quinzenalment segons les necessitats dels serveis territorials i que es reconeixeran nous mèrits
 
  • Bargalló: “L’accés a la borsa es farà a través d’una nova aplicació que permetrà una major transparència del procés
RdP borsa de treball 28 03 19 (1)

RdP borsa de treball 28 03 19 (1)

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha anunciat que “la borsa de treball d’interins a partir de dilluns estarà oberta tot l'any: millorarà la cobertura de les substitucions i serà beneficiós per al professorat, atès que es podran incorporar de manera immediata”. Ho ha afirmat aquest matí en roda de premsa, acompanyat del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, Ignasi Garcia Plata. Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Calalunya (DOGC) la resolució corresponent a les bases reguladores de la borsa i, demà, es publicarà la convocatòria: enguany s’obrirà de l’1 d’abril de 2019 i fins al 15 de març de 2020.
 
El titular d’Educació ha destacat que “canviem radicalment la borsa de treball de personal interí: primer perquè l’obrirem tot l’any, perquè ho fem a través d'una nova aplicació informàtica, amb l’actualització de les especialitats que es farà dos cops al mes -fet que flexibilitzarà la borsa i facilitarà als candidats saber l’oferta del sistema- i, per últim, que incorpora un augment del reconeixement de l’experiència no educativa i del coneixement de les llengües”. Per tant, ha refermat Josep Bargalló, “fem una borsa més útil i que pugui respondre més ràpid a les necessitats del sistema”.
 
Aquesta mesura, a banda de conferir més disponibilitat de personal per millorar la cobertura de les substitucions i per tant el servei a l’alumnat, suposarà un benefici per al personal docent que en vulgui formar part, atès que podran inscriure’s en qualsevol moment. Això vol dir que no s’hauran d’esperar a una nova convocatòria a l’any següent com passava fins ara, en què la borsa s’obria només durant tres setmanes al mes de gener o febrer. Tal com ha explicat Bargalló, "l'obertura de la borsa al llarg de l'any permetrà que la gent que ara no tingui els requisits, però que els tingui al juny un cop obtinguin el títol de grau de magisteri o el màster de secundària, puguin estar a la borsa el mes de juny. Fins el curs passat, en canvi, al juny la borsa ja estava tancada".
 
Per tant, facilita i estimula la incorporació de nous docents a la borsa de treball. Això pot ser especialment útil en determinats àmbits professionals  en què els canvis en el mercat laboral poden fer que els professionals passin a considerar la docència com a una opció a tenir en compte. En aquest cas, és important que es puguin incorporar a la docència de forma immediata. Actualment a la borsa de treball hi ha 61.431 interins i, en la convocatòria de l’any passat, se n’hi van inscriure 7.720.
 
Les persones que accedeixin a la borsa durant el curs, obtindran un número provisional, que s’ordenarà per l’ordre cronològic d’accés a la borsa de treball, fins a la resolució de la convocatòria amb la publicació de la llista de mèrits per ordre de la puntuació obtinguda en aplicació del barem de mèrits. De fet, el 15 de març de 2020 es tancarà dues setmanes la borsa per poder confeccionar aquesta llista segons l’aplicació del barem de mèrits.
 
Una altra de les novetats importants és que el procediment d’accés a la borsa es realitzarà a través d’una nova aplicació informàtica, que permetrà als aspirants consultar l’estat de la tramitació de la sol·licitud presentada i rebre informació de la documentació que manca per completar la sol·licitud. Aquesta aplicació també inclou un mecanisme per autogestionar la disponibilitat a la borsa, que es podrà utilitzar en qualsevol moment, sense necessitat de justificar cap motiu, fet que fins ara  era obligatori.
 
A banda de ser un nou sistema més àgil, flexible i interactiu, Bargalló ha manifestat que “l’accés a la borsa es farà a través d’una nova aplicació que permetrà una major transparència del procés, atès que els integrants de la borsa coneixeran en tot moment i de manera directa com s’està tramitant el procés i en quina situació es troben”. Fins ara, la sol·licitud es feia de manera telemàtica però no hi havia cap aplicació informàtica ni cap interacció amb l’administració, sinó que l’interessat s’havia d’esperar a la publicació de la llista provisional i després de la llista definitiva. Tampoc es disposava de l’autogestió de la disponibilitat a la borsa.
RdP borsa de treball 28 03 19 2

RdP borsa de treball 28 03 19 2

Modificació de les especialitats per cada territori
 
Pel que fa a la relació d’especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats, s’actualitzarà els dies 1 i 15 de cada mes segons les necessitats dels serveis territorials. D’aquesta manera, la borsa tindrà una estructura més flexible i adaptada cada moment a les necessitats de professorat. Al mateix temps, s’evitarà l’oferta d’especialitats on hi hagi molta disponibilitat fins que hi hagi expectatives de nomenament a curt i a mitjà termini. La informació es publicarà al web del Departament d’Educació i als dels serveis territorials. Fins ara, les especialitats es publicaven anualment en cadascuna de les convocatòries.
 
Reconeixement de nous mèrits més qualitatius
 
Pel que fa a l’experiència, a partir d’ara computaran com a mèrit l’experiència en llocs d’atenció educativa no docent i els que estiguin acreditats com a directors o monitors d’educació en el lleure. El director general de Professorat i Personal de Centres Públics ha remarcat que “atorguem els nous mèrits perquè considerem que aquests professionals compten amb un bagatge, fet que suposa un reconeixent de la seva trajectòria i alhora un estímul”.
 
En l’expedient acadèmic, es tindrà en compte el fet d’haver accedit al grau de mestre o al màster de secundària mitjançant una prova d’aptitud personal (PAP), hi haurà un increment de la puntuació per la nota mitjana obtinguda en els estudis que donen accés a la docència, i una major puntuació pel coneixement de les llengües estrangeres curriculars (B2, C1 i C2) i també pel coneixement d’altres llengües estrangeres. En aquest sentit, Bargalló ha destacat que amb aquest reconeixement de les llengües, “la voluntat és augmentar el plurilingüisme dels docents i la presència de les llengües curriculars i d’altres llengües estrangeres a l’aula”.
 
De manera excepcional, per poder atendre l’alumnat en els casos de manca de persones candidates en una determinada especialitat docent i territori, només quan resulti imprescindible per garantir la prestació del servei públic, es podran admetre a la borsa persones que estiguin matriculades o cursant el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s’opta, o bé amb el compromís de cursar-lo abans del curs 2021-2022.  No obstant això, en l’ordre de prioritat en l’assignació de places, aquestes persones se situaran sempre després de les que compleixen tots els requisits, tant de les que s’incorporin en la propera convocatòria com de les que van accedir en convocatòries anteriors.
 
Pel que fa a aquesta qüestió, Ignasi Garcia Plata ha insistit en què aquesta excepcionalitat “beneficia a tothom, tant al sistema com als docents, perquè tindrem una remesa de titulats al juny que al juliol es podran incorporar a la borsa. Anirem plantejant la necessitat del màster en cada moment, que anirà sent residual fins que desaparegui”. El director general també ha concretat que les especialitats amb més necessitats són “castellà, català, matemàtiques, FP industrial i, singularment, informàtica” i ha recordat que “ara tenim interins a la borsa estudiant el màster i amb compromís de fer-lo, però abans sempre tenen prioritat de ser nomenats els que tenen els requisits”.
 
 
28 de març de 2019