Comunicat del departament d'Ensenyament sobre els atacs a l'escola catalana

Torna
Dilluns, 16 d'octubre de 2017
 
El departament d’Ensenyament, davant dels atacs basats en les falsedats i acusacions infundades a l’escola catalana de destacats membres del govern espanyol i les formacions polítiques que els donen suport, vol manifestar que:
 
  • L’escola catalana és un exemple de llibertat, convivència, democràcia i plurilingüisme
  • L’escola catalana és una de les principals vies d’integració de les famílies nouvingudes i un veritable ascensor social
  • La professionalitat dels docents i l’autonomia de centre són el puntal del sistema educatiu de Catalunya i en garanteixen la pluralitat
  • Els resultats del Servei Educatiu de Catalunya i l’adquisició de les competències bàsiques són un exemple de transparència amb la supervisió del  Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu 
  • L’escola catalana està íntimament lligada a la seva realitat social i és per això que ha d’atendre les inquietuds dels seus alumnes quan la societat del seu entorn viu episodis traumàtics
  • Atacar la professionalitat dels docents és injuriar-los i intentar atemorir-los perquè exerceixin l’autocensura en tot allò que pugui perjudicar els interessos de qui els injuria
  • L’escola catalana és convivència: la garanteix i la treballa dia a dia amb tots i cadascun dels components de la comunitat educativa. Els atacs externs intenten trencar-la i afavorir interessos polítics, mai pedagògics
  • Aquesta campanya orquestrada no té escrúpols pel fet de prendre com a ostatges el conjunt d’alumnes catalans. És una violació clara de l’article 10 de la Carta Universal dels Drets dels Infants de Nacions Unides: “L'infant ha de ser protegit contra les pràctiques que puguin fomentar la discriminació racial, religiosa o de qualsevol altra mena”
  • Al llarg de 40 anys, alumnes, docents i escoles van patir l’adoctrinament de la Formación del Espíritu Nacional; avui la pedagogia i les necessitats dels alumnes són l'única guia de l’escola catalana
  • Per protegir d’aquests atacs els alumnes, docents i el conjunt de l’escola catalana, el Departament d’Ensenyament ha demanat als seus serveis jurídics que emprenguin les accions judicials necessàries contra els seus autors
 
16 d’octubre de 2017