• Inici
  • Es presenta l'avaluació de la posada en marxa dels plans educatius d'entorn 0-20

Es presenta l'avaluació de la posada en marxa dels plans educatius d'entorn 0-20

11/05/2021 23:53

La Sub-direcció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa del Departament d’Educació i Ivàlua presenten l’avaluació de la posada en marxa dels plans educatius d'entorn 0-20. Aquesta avaluació s’emmarca en una línia de treball conjunta iniciada l’any 2019, que té com a objectiu incorporar l’evidència científica de les actuacions més rellevants de la iniciativa, recollir els aprenentatges que s’estan duent a terme en l'àmbit del territori i, finalment, donar pautes perquè se'n pugui ampliar l'aplicació a la resta del territori català.

L’any 2019 els plans educatius d'entorn van fer un pas endavant amb la reconceptualització de les actuacions que preveien i l’ampliació de la franja d’edat de la població que n'era destinatària. Els plans educatius d'entorn 0-20 (PEE 0-20) es conceben com un instrument per donar una resposta integral i de tipus comunitària a les necessitats educatives de l’alumnat més enllà de l’àmbit acadèmic. A la pràctica, volen construir una xarxa estable i contínua de suport a la comunitat educativa de 0 a 20 anys, que permeti continuar el treball formatiu fora de l’escola amb la col·laboració dels diferents recursos municipals i també d'altres entitats culturals, socials i esportives. A hores d'ara s'han pogut posar en marxa, com a prova pilot, en 5 territoris i es preveu que aquesta iniciativa es pugui ampliar a la resta de Catalunya.

L'avaluació d'aquesta experiència, a càrrec d'Ivàlua, s’ha dut a terme mitjançant la combinació de diversos elements: entrevistes qualitatives a una selecció de referents de cada acció; l’elaboració d’una enquesta adreçada a tots els referents i als inspectors i inspectores d'educació dels territoris pilot, i l'organització d'un grup de debat amb els inspectors d'educació dels 5 territoris. L'avaluació s’ha concebut de manera que permetés observar el procés d’implementació de les accions; estimar el potencial d'impacte educatiu; extreure recomanacions de millora i, de manera específica, copsar els efectes de la pandèmia del covid-19. 

Pel que fa als resultats de l’avaluació, en general, hi ha unanimitat entre els agents de tots els territoris a l'hora de considerar els PEE 0-20 com un encert, una gran oportunitat i, alhora, com un un repte. Com a aspectes més valorats en relació amb el que han aportat els plans educatius d'entorn al territori, destaquen la creació de recursos addicionals i específics per a una educació d'entorn i comunitària, l'enfocament educatiu i metodològic de la iniciativa i, finalment, el marc de treball conjunt i de corresponsabilitat entre administracions.

Finalment, l'avaluació fa explícites un seguit de recomanacions que s'haurien de tenir en compte a l'hora d'ampliar aquesta política educativa a altres territoris. Algunes de les més rellevants són les que preveuen facilitar el procés d'encaix al territori i la transversalitat; incentivar espais d'intercanvi i participació entre iguals, i contrastar els aprenentatges de territori amb l'evidència educativa d'abast internacional per a la millora educativa de l'alumnat. 

L'avaluació evidencia l'aportació dels plans educatius d'entorn com a instrument per a la millora educativa i també posa en relleu les recomanacions que cal seguir a l'hora d'estendre'ls a altres territoris.