El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya

El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya

Aquesta publicació presenta el marc que defineix i identifica la política lingüística educativa de Catalunya. Amb l'objectiu de contribuir a consolidar un model d'educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu català,  el document ofereix orientacions metodològiques i organitzatives que facilitin l'assoliment de la competència comunicativa i lingüística de l'alumnat no universitari.

Data d'actualització:  24.10.2018

El model lingüístic del sistema educatiu

3  multimèdies