De l'escola inclusiva al sistema inclusiu

Materials per a l’atenció a la diversitat

Aquesta publicació va adreçada a tota la comunitat educativa i té com a objectiu compartir els marcs conceptuals i normatius en relació amb el sistema educatiu inclusiu, així com proporcionar elements per a la presa de decisions en la concreció de mesures i suports cap a la igualtat d'oportunitats.

Promou la reflexió, la conversa i l'adopció de criteris comuns per al treball en xarxa dels professionals dels centres, dels serveis educatius i l'entorn, per donar una resposta integral a tots els alumnes i les famílies.

Infografia: De l'escola inclusiva al sistema inclusiu

 

Data d'actualització:  12.01.2016