Àmbit d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Competències bàsiques de l’àmbit d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Educació primària

Aquesta publicació recull les competències bàsiques per a l'educació primària en els àmbits d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Com que aquestes competències no estan vinculades a cap àmbit en concret, tenen un caràcter transversal i han de ser abordades per tots els docents, amb l'objectiu d'afavorir que l'alumnat adquireixi les eines que podrà utilitzar per continuar aprenent al llarg de la vida. 

Els elements que componen el document aporten la informació sobre l'assoliment de les competències dels diferents àmbits al final de l'etapa educativa, la identificació dels continguts clau associats a cada competència, els criteris i indicadors d'avaluació, i les orientacions per a l'avaluació. 

Data d'actualització:  25.08.2020