Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic

La finalitat d'aquest document d'orientacions de competències bàsiques de l'àmbit matemàtic de l'ESO és ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de la matèria de matemàtiques.

El document conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació.

Data d'actualització:  13.03.2017