Competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnològic

Aquesta publicació pretén ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de les matèries de l'àmbit cientificotecnològic.

Les competències bàsiques d'aquest àmbit es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes resoldre problemes a partir dels coneixements científics i tècnics, així com del domini dels processos de l'activitat científica i tecnològica.

El document conté les dimensions, les competències amb les seves gradacions respectives, els continguts clau relacionats amb cada competència, les orientacions metodològiques i d'avaluació.

Data d'actualització:  31.03.2016