Competències bàsiques de l'àmbit digital

La publicació Competències bàsiques de l'àmbit digital. Educació secundària completa el currículum vigent en l'àmbit dels aprenentatges vinculats a les tecnologies digitals. Les competències digitals són d'àmbit transversal i estan vinculades a totes les matèries del currículum.

Conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen a desenvolupar cada competència, les orientacions metodològiques i d'avaluació, i un glossari.

Data d'actualització:  28.11.2017