El pla STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), elaborat pel grup de treball interdepartamental creat per l'Acord de govern GOV/19/2017, de 28 de febrer, és una iniciativa que respon a la necessitat d'enfrontar-se a la situació actual de desequilibri de la demanda laboral en certs sectors relacionats amb la ciència i la tecnologia —claus per al desenvolupament econòmic del país— i la manca de professionals preparats per satisfer-la, i d'endegar les actuacions necessàries per evitar que aquest desequilibri s'incrementi.

Amb aquesta iniciativa es pretén donar impuls al desenvolupament de les competències professionals dels docents i l'aplicació de metodologies que promoguin una millora de la comprensió del món digital, així com adaptar l'avaluació dels aprenentatges competencials per aconseguir una nova perspectiva formadora i promoure tant el pensament crític dels alumnes com la creació d'aliances entre el món educatiu i els agents de l'ambit cientificotecnológic.

Data d'actualització:  07.10.2019