13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes