En aquest apartat de l'Estadística de l'ensenyament es presenten els documents que recullen les dades més significatives de cada curs enllaçades en sèries de 10 anys, que permeten arribar fins al curs 1976-1977, per als ensenyaments de règim general, i fins al curs 1988-1989, per als ensenyaments de règim especial.

Data d'actualització:  19.11.2015