El document "Principals resultats" és un fitxer de síntesi que té per objectiu oferir una visió global i resumida del sistema educatiu a partir de l'Estadística de l'ensenyament de cada curs. Inclou informació agregada d'alumnes, grups/unitats, centres, professors i resultats acadèmics en els nivells educatius no universitaris del curs.

 

 

Piràmide de població. Curs 2017-2018