Estadística d'inici de curs

Alumnes matriculats, a 15 d'octubre de 2020