Estadística de l'ensenyament

En aquest apartat podeu consultar les dades de l'Estadística de l'ensenyament. Aquesta operació estadística està prevista en el Pla estadístic de Catalunya. Les dades s'obtenen a partir dels sistemes d'informació del Departament d'Educació. L'objectiu de l'actuació estadística és recollir informació quantitativa i qualitativa d'alumnes, grups/unitats, centres, professors i resultats acadèmics en els nivells educatius no universitaris.

Al Portal de Dades Obertes podreu trobar la informació següent :

 

Estadística de l'ensenyament 2021-2022

Previsions d'alumnes matriculats

Estadística de l'ensenyament 2020-2021

Alumnes matriculats, grups i unitats, centres, personal docent i resultats acadèmics