Cos de mestres
Codi Especialitat L R T
ALL Audició i llenguatge 41 2 43
EES Pedagogia terapèutica 149 8 157
INF Educació infantil 310 16 326
PAN Llengua estrangera: anglès 183 10 193
PEF Educació física 118 6 124
PMU Música 149 8 157
PRI Educació primària 546 29 575
  Total 1.496 79 1.575

L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; T=total.

Cos de professors tècnics de formació professional
Codi Especialitat L R T
601 Cuina i pastisseria 29 2 31
602 Equips electrònics 2   2
603 Estètica 26 1 27
604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 3   3
605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids 4   4
606 Instal·lacions electrotècniques 21 1 22
608 Laboratori 9   9
609 Manteniment de vehicles 66 3 69
610 Màquines, serveis i producció 3   3
611 Mecanització i manteniment de màquines 65 3 68
612 Oficina de projectes de construcció 3   3
614 Operacions d'equips d'elaboració de productes alimentaris 9   9
615 Operacions de processos 10 1 11
616 Operacions i equips de producció agrària 8   8
617 Patronatge i confecció 4   4
618 Perruqueria 13 1 14
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 38 2 40
620 Procediments sanitaris i assistencials 77 4 81
621 Processos comercials 84 4 88
622 Processos de gestió administrativa 49 3 52
623 Producció en arts gràfiques 6   6
625 Serveis a la comunitat 32 2 34
626 Serveis de restauració 6   6
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 104 5 109
628 Soldadures 7   7
629 Tècniques i procediments d'imatge i so 7   7
  Total 685 32 717

L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; T=total.

Cos de professors d'ensenyament secundari
Codi Especialitat E L R T
501 Administració d'empreses 13 108 6 127
502 Anàlisi i química industrial 5 46 3 54
503 Assessoria i processos d'imatge personal 4 37 2 43
504 Construccions civils i edificacions 1 8 1 10
505 Formació i orientació laboral 11 95 6 112
506 Hoteleria i turisme 5 45 3 53
507 Informàtica 24 206 12 242
508 Intervenció sociocomunitària 7 63 4 74
509 Navegació i instal·lacions marines   4   4
510 Organització i gestió comercial 12 104 6 122
511 Organització i processos de manteniment de vehicles 5 46 3 54
512 Organització i projectes de fabricació mecànica 7 59 4 70
513 Organització i projectes de sistemes energètics 1 7   8
514 Processos de cultiu aqüícola   2   2
515 Processos de producció agrària 3 21 1 25
516 Processos en la industria alimentària 1 6   7
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 3 25 2 30
518 Processos sanitaris 9 74 4 87
519 Processos i mitjans de comunicació 2 14 1 17
520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell 1 8 1 10
522 Processos i productes d'arts gràfiques 1 8 1 10
523 Processos i productes de fusta i moble 1 7   8
524 Sistemes electrònics 1 8   9
525 Sistemes electrònics i automàtics 2 17 1 20
  Total 119 1.018 61 1.198

E=procediment d'accés a un cos de grup superior; L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; T=total.

Data d'actualització:  03.02.2021