• Avís

    És imprescindible demanar cita prèvia per presentar la documentació dins el termini establert, que finalitza el dia 17 de maig de 2021. Tot i això, donada l'excepcionalitat de la situació, els serveis territorials del Departament d'Educació atendran només les persones que no hagin pogut concertar una cita per tal de presentar la documentació dins el termini que estableix la convocatòria.

    Per tal de garantir les mesures de seguretat i higiene adoptades amb motiu de la pandèmia, les persones que ja disposin d'una cita dins el termini, han de presentar la documentació en la data i hora concertades.

Presentació de documentació de les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats

  • IMPORTANT

    La documentació requerida ha de ser original, perquè es pugui digitalitzar, generar-ne còpia autèntica i poder gravar-la al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. En cap supòsit aquesta documentació es quedarà al Departament d'Educació; per tant, no s'han de lliurar originals ni fotocòpies.

Documentació a presentar

Data d'actualització:  28.04.2021