Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)