Concurs de mèrits per proveir llocs específics amb perfil professional de competència digital