Adjudicació de destinacions provisionals als professors de religió amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics

El Departament d'Educació prorroga, per al curs 2021-2022, les destinacions provisionals dels professors de religió amb contracte laboral indefinit sense destinació definitiva obtinguda per convocatòria pública de concurs de mèrits, sempre que els llocs de treball vacants que ocupen estiguin inclosos en la planificació educativa per al curs 2021-2022.

Els llocs de treball vacants es proveiran en els actes públics que es faran el 23 de juliol de 2021 als Serveis Territorials a Girona i als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental, i el 29 de juliol de 2021 a la resta de serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Els professors que hi poden participar, en l'ordre que s’indica en la Resolució de 21 de juliol de 2021, és el següent:

  • Professors indefinits amb requisits i destinació definitiva que han vist minorada la dedicació el curs 2021-2022, per criteris de planificació, i que opten a noves destinacions per assolir la dedicació minorada, en llocs del mateix nivell i bisbat de proposta (participació voluntària). També hi poden participar els professors que han vist minorada la seva dedicació des del curs 2016-2017 i encara no han obtingut noves destinacions per la mateixa dedicació minorada.
  • Professors indefinits que han cessat de totes les destinacions del curs 2020-2021 (participació forçosa) i professors que en sol·liciten el reingrés (participació voluntària), per obtenir una destinació provisional per al curs 2021-2022 en centres que corresponen al bisbat de proposta.
  • Professors indefinits amb requisits únicament del nivell de secundària, que estan destinats provisionalment en escoles i que opten per canviar a noves destinacions provisionals en instituts del mateix bisbat (participació voluntària).
  • Professors indefinits amb destinació provisional que, per al curs 2021-2022, se'ls ha minorat la dedicació respecte de la del curs 2020-2021, per criteris de planificació, per assolir, com a màxim, la mateixa dedicació total (participació voluntària).

Els professors convocats han de presentar la sol·licitud de participació abans del 24 de juliol de 2021 als corresponents serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona.

 

  • Resolució, de 21 de juliol de 2021, pdf icon [323,35 kB ]

    de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es regulen les destinacions provisionals  dels professors de religió amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics dependents del Departament d’Educació per al curs 2021-20212

Data d'actualització:  22.07.2021