La finalitat del programa AraArt és fomentar i posar en valor projectes artístics que es portin a terme en el si d'un centre d'educació infantil, primària o secundària, en col·laboració amb una escola artística, un equipament cultural, o institucions, entitats i associacions artístiques, per promoure l'equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l'alumnat participant.

Els destinataris del programa AraArt són els centres educatius que imparteixen ensenyaments d'educació infantil, primària i secundària del Servei d'Educació de Catalunya i el centre col·laborador o agent artístic extern.

Termini de presentació de sol·licituds (modalitat A): fins al 12 de maig de 2021

Data d'actualització:  15.03.2021