línia gràfica escoles obertes escoles segures

Transport escolar i activitats fora del centre

Per als desplaçaments a l'escola, el Departament d'Educació recomana en primer lloc la mobilitat activa, és a dir, els desplaçaments mitjançant l'activitat física (caminant, anant en bicicleta...), per tal de limitar els contactes.

En el cas que calgui usar el transport escolar, o en les sortides escolars amb autocar:

  • cal garantir la ventilació i la resta de mesures de seguretat;
  • l'ús de mascareta és obligatori a partir de 6 anys i recomanable en infants a partir de 3 anys;
  • no es pot menjar ni beure durant el trajecte;
  • cal fer el rentat de mans amb solució hidroalcohòlica abans i després d'usar el transport;
  • es poden utilitzar tots els seients; quan el nivell d'ocupació ho permeti, però, cal procurar la màxima separació entre l'alumnat;
  • cal distribuir l'alumnat per grups de convivència estable i, si és possible, deixar un espai de separació entre els diferents grups;
  • cal mantenir una mateixa distribució de seients en l'anada i la tornada quan aquests trajectes es facin en un termini de 48 hores;
  • per tal de poder determinar els contactes estrets d'un cas positiu, l'organització ha de tenir un registre de l'ocupació dels seients.

Es poden fer sortides, colònies i altres activitats curriculars en horari lectiu fora del centre i amb pernoctació, sempre que es garanteixi l'estanquitat dels grups estables escolars i s'apliquin les mesures previstes de prevenció i seguretat sanitàries del pla sectorial vigent.

Sí. Durant l'horari lectiu, el teu fill o filla pot fer classes d'educació física o altres activitats curriculars en instal·lacions esportives fora del centre educatiu (en pavellons, piscines, etc.).