Preguntes més freqüents #EscolaSegura. Curs 2021-2022

Consulta les preguntes sobre la tornada a l'escola

 

En una aula on normalment s'hi fan classes, però també en d'altres específiques (per exemple, l'aula d'anglès) i en tots aquells espais d'ús educatiu (biblioteca, laboratori, taller, gimnàs, etc.).

De manera general sí (sempre que l’organització del centre ho permeti), per evitar la circulació dels grups dins del centre educatiu.

Sempre que sigui possible a l'aire lliure (a l'espai del pati) i, de manera excepcional, al gimnàs o en pavellons municipals.

Si l'activitat té lloc a l'exterior i es mantenen els grups de convivència estable no és necessari l'ús de mascareta.
L'espai del gimnàs pot ser utilitzat per a altres activitats lectives.

Sí, sempre que es pugui garantir que hi ha neteja i desinfecció entre grups, una bona ventilació i distància de seguretat.

De manera esglaonada i per torns, segons l’espai. Durant el pati poden conviure els i les alumnes de diferents grups de convivència estable si porten la mascareta posada i han esmorzat abans.

D'altra banda, no cal portar-la si es manté el grup de convivència estable en el pati (és a dir, si hi ha distància entre grups diferents).

Sí, tenint en compte diverses mesures de seguretat, com l'ús de la mascareta (tret que estigui esmorzant o dinant) i la distància (1,5 metres o deixar una cadira buida) entre els alumnes que són de diferents aules.

Sí. A l'hora del pati s'hi poden barrejar alumnes de diferents grups classe si porten la mascareta posada i han esmorzat prèviament.