Preguntes més freqüents #EscolaSegura. Curs 2021-2022

Consulta les preguntes sobre la tornada a l'escola

 

El teu fill o filla s'ha de quedar a casa en els casos següents:

  • Quan tingui febre (més de 37,5 ºC) o altres símptomes compatibles amb la COVID-19.
  • En cas d'estar aïllat per donar positiu de COVID-19.
  • Si està a l'espera del resultat d'una PCR (excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge de tota l'escola).
  • Si conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19 o que té símptomes i està esperant el resultat d'una PCR o d'una altra prova de diagnòstic molecular.
  • Si està en quarantena domiciliària per haver estat identificat o identificada com a contacte estret d'alguna persona diagnosticada de COVID-19.

Així mateix, si té una malaltia crònica d'elevada complexitat, n'has de parlar amb el tutor o tutora i l'equip pediàtric, per valorar les implicacions que assisteixi presencialment a l'escola.

D'altra banda, el teu fill o filla sí que pot anar a l'escola si conviu amb una persona que està fent quarantena per ser contacte estret d'un cas positiu (per exemple, fills o filles de docents en quarantena, o germans o germanes d'alumnes en quarantena).

No, els alumnes que conviuen amb una persona que té COVID-19 s'han de quedar a casa.

Les famílies abans que els fills o filles vagin a escola, o el mateix fill o filla si té més de 16 anys: si té més de 37,5 ºC s'ha de quedar a casa.

Els centres disposen de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un infant o adolescent es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l'accés al centre.

De forma esglaonada, perquè hi hagi el mínim d'aglomeracions possible i amb diferents punts d'entrada i sortida.
Els i les alumnes entren fins a l'aula de forma esglaonada, per grups de convivència estable i, a partir de 6 anys, han de portar mascareta (per als més petits de 6 és opcional).

Els adults que acompanyen poden accedir a l'interior del recinte escolar si l'entrada i la sortida de famílies al recinte del centre es fa pel pati o bé quan ho indiqui el personal del centre, sempre seguint totes les mesures de protecció establertes. Es recomana que els acompanyants siguin els mínims possibles i estiguin vacunats amb la pauta completa.

Aquesta decisió és de la família (dels tutors): si l'acompanyes has de tenir cura d'evitar les aglomeracions a l'entrada i a la sortida de l'escola.
Cal que tinguis en compte que els acompanyants han de ser els mínims possibles i que poden accedir a l'interior del recinte escolar si l'entrada i la sortida de famílies al recinte del centre es fa pel pati o bé quan ho indiqui el personal del centre, sempre seguint totes les mesures de protecció establertes. Es recomana que els acompanyants estiguin vacunats amb la pauta completa.

La variant delta s'associa a símptomes semblants als del refredat comú: mucositat, congestió nasal, esternuts, mal de gola i mal de cap.

Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants i joves, només s'haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre (per sobre de 37,5 ºC) o tos, mal de panxa, diarrea, mal de cap o dificultat per respirar.

Sí, per acompanyar els infants, sempre que l'entrada i la sortida de les famílies al recinte es faci pel pati o bé per acompanyar els infants o per a reunions o gestions quan ho autoritzi el centre educatiu.

En qualsevol cas, els acompanyants han de ser els mínims possibles i han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i d'ús de la mascareta.