• Inici
  • Personal de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació

Personal de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació

Qui és el responsable del tractament de les dades

La direcció del centre educatiu. Consulteu-ne l'adreça postal i electrònica al web del Departament d'Educació.

L'adreça de contacte del delegat o delegada de protecció de dades és: dpd.educacio@gencat.cat.

Amb quina finalitat tractem les dades

Per gestionar el personal del centre educatiu, els alumnes en pràctiques i l'accés als serveis digitals i telemàtics orientats a millorar el desenvolupament de l'activitat educativa.

Els usos són els derivats de la gestió del personal, l'assignació de responsabilitats, el seguiment de les tasques, el control horari, la formació, l'avaluació del pràcticum dels alumnes que fan les pràctiques en el centre educatiu, la provisió de claus d'accés, l'autenticació i l'autorització d'usuaris als serveis digitals i telemàtics esmentats i l'explotació estadística i històrica.

Quant de temps conservem les dades

Les dades que formen part de l'expedient personal es conserven de forma permanent.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

La base legal que permet el tractament de les dades personals és l'exercici de poders públics, d'acord amb Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

A quins destinataris comunicarem les dades

A l'Administració educativa i administracions públiques competents en matèria de gestió de personal.

Als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament, els serveis TIC i els serveis de retirada, trasllat, dipòsit, consulta i destrucció de documentació administrativa.

No se cediran les dades personals a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu consentit prèviament.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir els drets

Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el  web del Departament d'Educació.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, del lloc de treball o on s'hagi produït l'incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, podeu fer-ho mitjançant la seva Seu electrònica.

Data d'actualització:  10.01.2019