Personal de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació