Menú d'eines

Cercador

13 de novembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Principals novetats dels Documents per al curs 2015-2016 - 29/06/2015

Documents

Currículum de primària
S’expliquen els eixos principals de la nova normativa d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària que en els propers dies es publicarà al DOGC.

Currículum de l’ESO
Per al primer i el tercer curs, s’exposa el contingut de la nova normativa d’ordenació dels ensenyaments de l’ESO que es publicarà al DOGC en les properes setmanes.

Currículum del batxillerat
Es detallen els ajustaments organitzatius derivats de la norma bàsica, sense que quedi afectat el currículum, que continua vigent.

Currículum del primer cicle de l’educació infantil
S’afegeix l’enllaç al document d’orientacions per a l’avaluació.

Escoles i zones escolars rurals
S’ha confeccionat un nou document per tal d’agrupar tots els continguts d’interès d’aquestes escoles i potenciar-ne els projectes educatius.

Documents de gestió de centre
S’especifica que la programació general anual s’ha d’aprovar en una data anterior al 15 d’octubre i que la memòria anual s’ha d’haver elaborat no més tard del 30 de setembre.

Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement
S’afegeix un nou apartat sobre l’ús de dispositius mòbils en el centre.

Convivència i clima escolar
Nous enllaços al Pla per a la igualtat de gènere del sistema educatiu i al Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront de situacions d’odi i discriminació.

Gestió econòmica, acadèmica i administrativa
S’ha ampliat la informació relativa a contractació de béns i serveis i obligacions tributàries.

Protecció de dades personals, Internet i correu electrònic
S’ha afegit un nou apartat referent a la valisa electrònica i l’enllaç a la guia bàsica de protecció de dades per a centres educatius, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Seguretat i salut
S’enllaça amb el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina.

Situacions específiques dels alumnes
S’han afegit enllaços als següents protocols d’actuació: per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents; de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu; i per garantir una intervenció coordinada en situacions de conflicte, assetjament escolar o comissió d’una infracció penal anunciada en les quals estiguin implicats menors de catorze anys.

Recollida de dades, Registre d’Alumnes (RALC) i esfer@
El Departament d’Ensenyament implementarà el curs 2015-2016 nous sistemes d’informació per als centres, amb la finalitat de modernitzar i simplificar processos administratius.

Atès que les dades a partir de les quals naixerà el Registre d’Alumnes seran les que es recullen per a l’elaboració dels indicadors del Sistema Educatiu i de l’Estadística de l’Ensenyament, es detalla un procediment i un calendari de recollida de dades específic, particular i d’especial rellevància: en el cas dels centres de titularitat del Departament, les dades es recolliran directament de SAGA la setmana del 26 al 31 d’octubre, mentre que per als centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament, la recollida es farà del 5 al 20 d’octubre.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats