Menú d'eines

Cercador

20 de novembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Projectes educatius

Resolució per la qual es modifica la Resolució de 12 de setembre de 2018 per la qual es fa pública la llista de centres seleccionats per a formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2018-2019, a l’empara de la Resolució ENS/2003/2018, de 24 d’agost, (DOGC núm. 7698 de 3.9.2018).

Resolució per la qual es fa pública la llista de centres seleccionats per a formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2018-2019, a l’empara de la Resolució ENS/2003/2018, de 24 d’agost, (DOGC núm. 7698 de 3.9.2018).

Resolució de 8 d’abril de 2016 per la qual es dóna publicitat al programa Grups d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP) així com als centres que hi participen en les edicions 2014-16 i 2015-17.

 

>> Torneu a Disposicions internes

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats