Menú d'eines

Cercador

21 d'abril de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Innovació pedagògica

Resolució per la qual es modifica l’annex 2, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el programa Apadrinem al nostre patrimoni, a partir del curs 2018-2019. 

Resolució per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el programa Apadrinem al nostre patrimoni, a partir del curs 2018-2019.

Resolució per la qual es fa pública la relació de centres amb projectes d’innovació pedagògica reconeguts que tenen professorat amb dret a certificació.

Resolució per la qual es dóna publicitat dels centres educatius que formen part del Programa d’innovació “ActivaFP” a partir del curs 2017-2018, a l’empara de la Resolució ENS/1359/2018, de 19 de juny, (DOGC núm. 7649, de 25.06.2018).

Resolució de 4 de desembre de 2017  per la qual es dona publicitat al programa d'innovació pedagògica Tàndem i es declaren els centres participants el curs 2016-2017 amb dret a certificació.

Resolució de 4 de desembre de 2017 per la qual es dona publicitat al Programa d'innovació pedagògica “Programa SI! de Salut Integral” i als centres participants el curs 2016-2017 amb dret a certificació.

Resolució de 4 de desembre de 2017 per la qual es dona publicitat al programa d'innovació pedagògica “Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu” i als centres participants el curs 2016-2017 amb dret a certificació.

Resolució de 4 de desembre de 2017 per la qual es dona publicitat al programa d'innovació pedagògica “Comunitats d’aprenentatge” i als centres participants el curs 2016-2017 amb dret a certificació. 

Resolució de 31 d’agost de 2016 per la qual es dóna publicitat als centres participants en els programes d’innovació pedagògica de la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme el curs 2015-2016.

Resolució de 27 de juliol de 2016 per la qual es fa pública la relació de centres participants als programes d’innovació pedagògica impulsats per la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat el curs 2015-2016.

Resolució de 21 de juliol de 2016 per la qual es fa pública la relació de centres participants als programes d’innovació pedagògica de la Direcció General d’Educació Infantil i Primària el curs 2015-2016.

Resolució per la qual es dóna publicitat als centres participants en els programes d’innovació pedagògica de la Direcció General de d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa el curs 2015-2016.

Resolució de 7 d'octubre de 2015, per la qual es determina la composició de la Comissió d'Innovació Pedagògica.

Resolució del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es fa pública la relació de centres que participen el Programa d'innovació i transferència de coneixement Innovafp, en el curs 2015-2016.

Resolució del director general de formació professional inicial i ensenyaments de règim especial per la qual s’inclou l’Institut Narcís Monturiol de barcelona a l’annex 2 de la relació de centres que participen el programa d'innovació i transferència de coneixement "innovafp", en el curs 2015-2016

 

>> Torneu a Disposicions internes

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats