Menú d'eines

Cercador

6 de desembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Innovació pedagògica

Resolució per la qual es fa pública la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats per formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2019-2020

Resolució per la qual es modifica l’annex 2, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el programa Apadrinem al nostre patrimoni, a partir del curs 2018-2019. 

Resolució per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el programa Apadrinem al nostre patrimoni, a partir del curs 2018-2019.

Resolució per la qual es fa pública la relació de centres amb projectes d’innovació pedagògica reconeguts que tenen professorat amb dret a certificació.

Resolució per la qual es dóna publicitat dels centres educatius que formen part del Programa d’innovació “ActivaFP” a partir del curs 2017-2018, a l’empara de la Resolució ENS/1359/2018, de 19 de juny, (DOGC núm. 7649, de 25.06.2018).

Resolució de 4 de desembre de 2017  per la qual es dona publicitat al programa d'innovació pedagògica Tàndem i es declaren els centres participants el curs 2016-2017 amb dret a certificació.

Resolució de 4 de desembre de 2017 per la qual es dona publicitat al Programa d'innovació pedagògica “Programa SI! de Salut Integral” i als centres participants el curs 2016-2017 amb dret a certificació.

Resolució de 4 de desembre de 2017 per la qual es dona publicitat al programa d'innovació pedagògica “Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu” i als centres participants el curs 2016-2017 amb dret a certificació.

Resolució de 4 de desembre de 2017 per la qual es dona publicitat al programa d'innovació pedagògica “Comunitats d’aprenentatge” i als centres participants el curs 2016-2017 amb dret a certificació. 

Resolució de 31 d’agost de 2016 per la qual es dóna publicitat als centres participants en els programes d’innovació pedagògica de la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme el curs 2015-2016.

Resolució de 27 de juliol de 2016 per la qual es fa pública la relació de centres participants als programes d’innovació pedagògica impulsats per la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat el curs 2015-2016.

Resolució de 21 de juliol de 2016 per la qual es fa pública la relació de centres participants als programes d’innovació pedagògica de la Direcció General d’Educació Infantil i Primària el curs 2015-2016.

Resolució per la qual es dóna publicitat als centres participants en els programes d’innovació pedagògica de la Direcció General de d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa el curs 2015-2016.

Resolució de 7 d'octubre de 2015, per la qual es determina la composició de la Comissió d'Innovació Pedagògica.

Resolució del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es fa pública la relació de centres que participen el Programa d'innovació i transferència de coneixement Innovafp, en el curs 2015-2016.

Resolució del director general de formació professional inicial i ensenyaments de règim especial per la qual s’inclou l’Institut Narcís Monturiol de barcelona a l’annex 2 de la relació de centres que participen el programa d'innovació i transferència de coneixement "innovafp", en el curs 2015-2016

 

>> Torneu a Disposicions internes

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats