Menú d'eines

Cercador

6 de desembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Formació professional

Relació actualitzada a 7 de juny de 2019 de tots els centres que, en el curs acadèmic 2018-2019, han dut a terme formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, a l’empara de la Resolució EDU/1722/2019, de 20 de juny, (DOGC núm. 7906, de 28.06.2019).

Relació actualitzada a 15 de novembre de 2018 de tots els centres que, en el curs acadèmic 2018-2019, duen a terme formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, a l’empara de la Resolució ENS/2573/2018, de 20 de novembre (DOGC núm. 7757, de 28.11.2018).

Resolució per la qual es fa pública la selecció de projectes de mobilitat de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que professorat d’ensenyaments professionals pugui dur a terme estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països durant el curs 2018-2019 (27.11.2018)

Resolució de la fase de selecció de projectes de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que alumnat d’ensenyaments professionals pugui dur a terme estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països durant el curs 2018-2019 (20.11.2018)

Resolució de la fase de selecció de projectes de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que alumnat d’ensenyaments professionals pugui dur a terme estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països durant el curs 2018-2019 (16.10.2018)

Resolució per la qual es fa pública la llista dels centres educatius seleccionats per a incorporar-se al Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2018-2019, a l’empara de la Resolució ENS/2109/2018, de 12 de setembre, (DOGC núm. 7711, de 21.9.2018).

Relació actualitzada a 25 de juny de 2018 de tots els centres que, en el curs acadèmic 2017-2018, duen a terme formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, a l’empara de la Resolució ENS/2848/2017, de 27 de novembre (DOGC núm. 7515, de 13.12.2017). 

Relació actualitzada dels centres que durant el curs 2017-2018 imparteixen el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà i de grau superior i el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior, a l’empara de la Resolució ENS/521/2018, de 16 de març (DOGC núm. 7585, de 23/03/2018).

Relació dels centres seleccionats a l’empara de la Resolució ENS/1721/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius interessats a formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2017-2018 (DOGC núm. 7416, de 20/07/2017)

Resolució del Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina la superfície dels espais per impartir els cicles de formació professional bàsica i els programes que incloguin mòduls professionals de formació professional bàsica a partir del curs 2017-2018.

Relació actualitzada de tots els centres que, en el curs acadèmic 2016-2017, duen a terme formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, a l’empara de la Resolució ENS/546/2017, de 14 de març (DOGC núm. 7333, de 21.3.2017).

Relació actualitzada dels centres que durant el curs 2016-2017 imparteixen el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà i de grau superior i el curs de preparació a les proves d’accés als cicles de grau superior, a l’empara de la Resolució ENS/ ENS/547/2017, de 13 de març, (DOGC núm. 7333, de 21.3.2017).

Relació actualitzada dels centres que durant el curs 2015-2016 imparteixen el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà i de grau superior i el curs de preparació a les proves d’accés als cicles de grau superior, a l’empara de la Resolució ENS/1090/2016, de 21 d’abril de (DOGC núm. 7111, de 2.5.2016).

Relació actualitzada de tots els centres que, en el curs acadèmic 2015-2016, duen a terme formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, a l’empara de la Resolució ENS/634/2016, de 4 de març, (DOGC núm. 7079, de 15.03.2016).

Relació actualitzada de tots els centres que, en el curs acadèmic 2015-2016, duen a terme formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, a l’empara de la Resolució ENS/634/2016, de 4 de març, (DOGC núm. 7079, de 15.03.2016).

Relació actualitzada de tots els centres que, en el curs acadèmic 2014-2015, duen a terme formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, que es fa pública a l’empara de la Resolució ENS/534/2015, de 18 de març, per la qual es dóna publicitat dels centres que, en el curs acadèmic 2014-2015, duen a terme formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial (DOGC núm. 6838, de 25.03.2015).

Resolució de 14 de gener de 2015 del Director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina la superfície dels espais per impartir els cicles de formació professional bàsica i els programes que incloguin mòduls professionals de formació professional bàsica a partir del curs 2014-2015.

 

>> Torneu a Disposicions internes

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats