Menú d'eines

Cercador

23 de setembre de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions internes

Educació d'adults

Resolució de 31 d’octubre de 2017, per la qual s’estableix l’autorització de l’Escola d’Adults ACIDH, amb codi 08057175, a impartir amb reconeixement ensenyaments de competència digital.

Ensenyaments de règim general

Relació actualitzada a 25 de juny de 2018 de tots els centres que, en el curs acadèmic 2017-2018, duen a terme formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, a l’empara de la Resolució ENS/2848/2017, de 27 de novembre (DOGC núm. 7515, de 13.12.2017). 

Resolució per la qual es fa pública la relació actualitzada dels centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2018-2019, a l'empara de la Resolució ENS/1186/2018, de 4 de juny (DOGC núm. 7641, de 13/06/2018)

Relació actualitzada dels centres que durant el curs 2017-2018 imparteixen el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà i de grau superior i el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior, a l’empara de la Resolució ENS/521/2018, de 16 de març (DOGC núm. 7585, de 23/03/2018).

Resolució de 21 de febrer de 2018, per la qual es convoca la prova externa per a l’obtenció del títol de baccalauréat per als alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l’han completat en el curs acadèmic 2017-2018.

Relació dels centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2017-2018, a l’empara de la Resolució ENS/2093/2017, de 28 d’agost, per la qual es fa pública la relació de centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2017-2018, (DOGC núm. 7447, de 4 de setembre de 2017).

Relació dels centres seleccionats a l’empara de la Resolució ENS/1721/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius interessats a formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2017-2018 (DOGC núm. 7416, de 20/07/2017)

Resolució del Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina la superfície dels espais per impartir els cicles de formació professional bàsica i els programes que incloguin mòduls professionals de formació professional bàsica a partir del curs 2017-2018.

Resolució de 21 d’abril de 2017, per la qual es nomenen els membres del tribunal avaluador de la prova externa per a l'obtenció del títol de baccalauréat (batxibac) corresponent al curs 2016-2017.

Resolució 4 d’abril de 2017, de per la qual es determina la superfície dels espais per impartir els Itineraris Formatius Específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

Resolució de 28 de febrer de 2017, per la qual es convoca la prova externa per a l’obtenció del títol de baccalauréat per als alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l’han completat en el curs acadèmic 2016-2017.

Relació actualitzada de tots els centres que, en el curs acadèmic 2016-2017, duen a terme formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, a l’empara de la Resolució ENS/546/2017, de 14 de març (DOGC núm. 7333, de 21.3.2017).

Relació actualitzada dels centres que durant el curs 2016-2017 imparteixen el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà i de grau superior i el curs de preparació a les proves d’accés als cicles de grau superior, a l’empara de la Resolució ENS/ ENS/547/2017, de 13 de març, (DOGC núm. 7333, de 21.3.2017).

Relació dels centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2016-2017, a l’empara de la ENS/2375/2016, de 19 d'octubre, per la qual es fa pública la relació de centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2016-2017, (DOGC núm. 7234, de 26 d’octubre de 2016).

Resolució de 14 de juny de 2016 de modificació de la Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d’Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament.

Relació actualitzada dels centres que durant el curs 2015-2016 imparteixen el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà i de grau superior i el curs de preparació a les proves d’accés als cicles de grau superior, a l’empara de la Resolució ENS/1090/2016, de 21 d’abril de (DOGC núm. 7111, de 2.5.2016).

Relació actualitzada de tots els centres que, en el curs acadèmic 2015-2016, duen a terme formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, a l’empara de la Resolució ENS/634/2016, de 4 de març, (DOGC núm. 7079, de 15.03.2016).

Resolució de 27 de novembre de 2015, per la qual s’estableixen les instruccions sobre el procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria per al curs 2015-2016. 

Resolució del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es fa pública la relació de centres que participen el Programa d'innovació i transferència de coneixement Innovafp, en el curs 2015-2016.

Resolució del director general de formació professional inicial i ensenyaments de règim especial per la qual s’inclou l’Institut Narcís Monturiol de barcelona a l’annex 2 de la relació de centres que participen el programa d'innovació i transferència de coneixement "innovafp", en el curs 2015-2016

Relació actualitzada de tots els centres que, en el curs acadèmic 2015-2016, duen a terme formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, a l’empara de la Resolució ENS/634/2016, de 4 de març, (DOGC núm. 7079, de 15.03.2016).

Relació dels centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2015-2016, a l'empara de la Resolució ENS/2000/2015, de 3 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2015-2016 (DOGC núm. 6954, de 10 de setembre de 2015).

Relació actualitzada de tots els centres que, en el curs acadèmic 2014-2015, duen a terme formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, que es fa pública a l’empara de la Resolució ENS/534/2015, de 18 de març, per la qual es dóna publicitat dels centres que, en el curs acadèmic 2014-2015, duen a terme formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial (DOGC núm. 6838, de 25.03.2015).

Resolució de 10 d’abril de 2015, per la qual es nomenen els membres del tribunal avaluador de la prova externa per a l’obtenció del títol de baccalauréat (batxibac) corresponent al curs 2014-2015.

Resolució de 17 de març de 2015, per la qual es convoca la prova externa per a l'obtenció del títol de baccalauréat per als alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l’han completat en el curs acadèmic 2014-2015.

Resolució de 14 de gener de 2015 del Director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina la superfície dels espais per impartir els cicles de formació professional bàsica i els programes que incloguin mòduls professionals de formació professional bàsica a partir del curs 2014-2015.

Relació dels centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el
curs 2014-2015
, a l’empara de la Resolució ENS/2457/2014, de 30 d'octubre, per la qual es dóna publicitat als centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2014-2015, (DOGC núm. 6744, de 6.11.2014).

Resolució de 10 d’abril de 2014, per la qual es nomenen els membres del tribunal avaluador de la prova externa per a l'obtenció del títol de baccalauréat (batxibac) corresponent al curs 2013-2014.

Resolució de 4 de febrer de 2014, de convocatòria de la prova externa per a l'obtenció del títol de baccalauréat per a l'alumnat que ha cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l’ha completat en el curs acadèmic 2013-2014.

Innovació pedagògica

Resolució per la qual es dóna publicitat dels centres educatius que formen part del Programa d’innovació “ActivaFP” a partir del curs 2017-2018, a l’empara de la Resolució ENS/1359/2018, de 19 de juny, (DOGC núm. 7649, de 25.06.2018).

Resolució de 4 de desembre de 2017  per la qual es dona publicitat al programa d'innovació pedagògica Tàndem i es declaren els centres participants el curs 2016-2017 amb dret a certificació.

Resolució de 4 de desembre de 2017 per la qual es dona publicitat al Programa d'innovació pedagògica “Programa SI! de Salut Integral” i als centres participants el curs 2016-2017 amb dret a certificació.

Resolució de 4 de desembre de 2017 per la qual es dona publicitat al programa d'innovació pedagògica “Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu” i als centres participants el curs 2016-2017 amb dret a certificació.

Resolució de 4 de desembre de 2017 per la qual es dona publicitat al programa d'innovació pedagògica “Comunitats d’aprenentatge” i als centres participants el curs 2016-2017 amb dret a certificació. 

Resolució de 31 d’agost de 2016 per la qual es dóna publicitat als centres participants en els programes d’innovació pedagògica de la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme el curs 2015-2016.

Resolució de 27 de juliol de 2016 per la qual es fa pública la relació de centres participants als programes d’innovació pedagògica impulsats per la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat el curs 2015-2016.

Resolució de 21 de juliol de 2016 per la qual es fa pública la relació de centres participants als programes d’innovació pedagògica de la Direcció General d’Educació Infantil i Primària el curs 2015-2016.

Resolució per la qual es dóna publicitat als centres participants en els programes d’innovació pedagògica de la Direcció General de d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa el curs 2015-2016.

Resolució de 7 d'octubre de 2015, per la qual es determina la composició de la Comissió d'Innovació Pedagògica.

Projectes educatius

Resolució per la qual es fa pública la llista de centres seleccionats per a formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2018-2019, a l’empara de la Resolució ENS/2003/2018, de 24 d’agost, (DOGC núm. 7698 de 3.9.2018).

Resolució de 8 d’abril de 2016 per la qual es dóna publicitat al programa Grups d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP) així com als centres que hi participen en les edicions 2014-16 i 2015-17.

 

Data d'actualització: 04/09/2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats