Menú d'eines

Cercador

28 de juny de 2017


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Sistema d'Intercanvi d'Informació

El Sistema d’Intercanvi d’Informació (SII) és una plataforma que permet l'intercanvi de fitxers informàtics de matrícula entre els centres docents i el Departament d’Ensenyament.

 

 
 

Novetats del curs 2016-2017

A partir del darrer trimestre del 2016, el SII experimentarà importants novetats i modificacions. Entre elles, cal destacar que s’hi inclouran alguns ensenyaments que fins ara no feien servir aquest sistema, mentre que d’altres que l’empraven deixaran de fer-ho. Tot seguit s’enumeren els canvis més destacats per grups d’ensenyaments:

 • Cicles Formatius de Formació Professional: continuaran fent-lo servir de manera similar a cursos anteriors per a l’enviament de la informació de matrícula i avaluació, però amb algunes variacions que s’expliquen a l’apartat corresponent.
 • Ensenyaments de Règim Especial: els ensenyaments de Conservació i Restauració de Béns Culturals, els d’Art Dramàtic, els d’Esports, els de Dansa (Professional i Superior) i els de Música (Professional i Superior), així com l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP), passaran a fer servir el SII per a la tramesa individualitzada de matrícules i posterior compleció d’estudis, en comptes de la informació agregada que fins ara enviaven mitjançant qüestionaris estadístics.
 • Els Ensenyaments Superiors de Disseny que fins ara feien servir el SII continuaran fent-ho, però amb el mateix format que els altres ensenyaments de règim especial enumerats en el punt anterior.
 • Cursos d'Accés als Cicles Formatius d'FP: continuaran fent servir el SII amb el mateix format que fins ara.
 • Deixen de fer servir el SII per a l’enviament de matrícules els centres que imparteixen els ensenyaments següents: Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius d'Arts, ja que la informació relativa a la matrícula es recollirà a partir d’ara des del RALC.
   

Cicles formatius de formació professional

Descripció del fitxer de dades de matrícula i avaluació d'FP

.pdf - 624kb instruccions

Esquema XSD del fitxer

.xsd - 26kb --

Taules de codis territorials per a la matrícula

.xls - 44kb --

Taules de codis del catàleg dels cicles formatius d'FP (només per a la tramesa de les dades d'avaluació del curs 2015-2016)

.xls - 516kb  --

Taules de codis del catàleg dels cicles formatius d'FP (curs 2016-2017)

.xls - 2,3Mb --

Data d'actualització: 2 de febrer de 2017

 • Termini per trametre les dades de matrícula: prorrogat fins al 28 de febrer de 2017

 

Ensenyaments de règim especial

Descripció del fitxer de dades de matrícula d'ensenyaments de règim especial

.pdf - 130kb instruccions

Taules de codis territorials per a la matrícula

.xls - 44kb  --

Taules de codis del catàleg d'ensenyaments de règim especial

.xls - 88kb  --

Manual d’usuari per a l’ús del SII en ensenyaments de Règim Especial

.pdf - 309kb --

Exemple de fitxer CSV

 .xlsx - 10kb  --

Data d'actualització: 15 de desembre de 2016

 

 • Termini de tramesa de dades: del 16 de desembre de 2016 al 28 de febrer de 2017

 

Cursos d’accés a cicles formatius de formació professional

Descripció del fitxer de dades de matrícula dels cursos

.pdf - 167kb instruccions

Taules de codis territorials per a la matrícula

.xls - 45kb  --

 Data d'actualització: 18 de novembre de 2016

 

 • Termini de tramesa de dades: del 16 de desembre de 2016 al 28 de febrer de 2017

 

Avisos del SII

Cicles d'FP - Resolta la incidència en la recuperació de les dades d'avaluació del curs 2015-2016 - 25/10/2016

S'ha resolt la incidència en la recuperació de les dades de les avaluacions dels alumnes de cicles formatius professionals del curs 2015-2016. La nova versió del programa SII permet la recuperació de la matrícula completa dels alumnes per tal d’informar-ne les notes.

Cicles d'FP - Incidència en la recuperació de les dades d'avaluació del curs 2015-2016 - 17/10/2016

Per als centres que introdueixin l’avaluació directament des del formulari d’avaluació del SII, i només per a l’avaluació del curs 2015-2016, s’ha eliminat l'opció de recuperar les dades de la matrícula inicial des del formulari de l’aplicació SII, a causa de la impossibilitat d’associar la matricula des del SII al RALC.

Aquesta opció permetia recuperar la matrícula inicial amb els seus mòduls, crèdits/unitats formatives i introduir les dades de l'avaluació. Per tant, aquestes dades s’hauran de tornar a informar al formulari d’avaluació.

Sistema d'intercanvi d'informació
Usuari: codi de centre
Contrasenya: xtec

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats