Menú d'eines

Cercador

13 de novembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Sistema d'Intercanvi d'Informació

Obert el termini de recollida de dades per a l'elaboració de l'estadística del curs 2019-2020. Aquesta operació estadística està prevista en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2020 que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020. Per això, les informacions que es demanen són per a elaborar una estadística oficial, i per tant, aquesta informació ha d'ésser completa i verídica, dins els terminis establerts.

 

El 20 de setembre es va iniciar la recollida, a través del Sistema d’Intercanvi d’Informació (SII), de les dades de l’avaluació del curs 2018-2019 dels ensenyaments de règim especial de tots els centres (del Departament i d'altres titularitats) i dels cicles formatius d’FP dels centres d'altres titularitats. I el 15 d’octubre es va obrir l’aplicació per recollir la matrícula d’aquests ensenyaments.

El termini per a realitzar la tramesa finalitzarà:

  • el 15 de desembre de 2019 per als ensenyaments d’art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, dansa i música;
  • el 15 de gener de 2020 per a l’avaluació dels cicles d’FP, els ensenyaments superiors de disseny, els de tècnic esportiu i la matrícula del 1r període de tècnic esportiu
  • i el 28 de febrer de 2020 per a la matrícula dels cicles d’FP, els ensenyaments de música i el 1r període d’ESDI.

 Els terminis de tramesa de les dades es poden consultar a l'apartat Calendari de trameses.

Cicles formatius de formació professional

Instruccions i descripció del fitxer de dades d’FP curs 2018-2019 (Guia-Mat-FP 18-19)

.pdf - 1301kb

 Instruccions i descripció del fitxer de dades d’FP curs 2019-2020 (Guia-Mat-FP 19-20)

.pdf - 1103kb

Esquema XSD del fitxer

.xsd - 26kb

Taules de codis territorials per a la matrícula

.xls - 660kb

Taules de codis del catàleg dels cicles formatius d'FP (només per a la tramesa de les dades d'avaluació del curs 2018-2019)

.xls - 2308kb

Taules de codis del catàleg dels cicles formatius d'FP (curs 2019-2020)

.xls - 2830kb


Ensenyaments de règim especial

Descripció del fitxer de dades de matrícula d'ensenyaments de règim especial

.pdf - 130kb

Instruccions del Sistema d’Intercanvi d’Informació per a la tramesa de matrícula, avaluació i graduats/certificats en ensenyaments de règim especial

.pdf - 309kb

Taules de codis territorials per a la matrícula

.xls - 660kb

Taules de codis del catàleg d'ensenyaments de règim especial

.xls - 88kb

Exemple de fitxer CSV

 .xlsx - 10kb

 

Cursos de preparació i cursos d’accés als cicles formatius de formació professional

Descripció del fitxer de dades de matrícula dels Cursos de preparació i cursos d’accés als cicles formatius d’FP

.pdf - 167kb

Taules de codis territorials per a la matrícula

.xls - 45kb

 

 Data d'actualització: 11 de novembre de 2019

 

Accés amb usuari GICAR

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats